Υποδείγματα Αιτήσεων Υποδείγματα Αιτήσεων

 1. Γενική αίτηση

 2. Αίτηση - δικαιολογητικά για μεταβίβαση σύνταξης Εθνικής Αντίστασης

 3. Αίτηση - δικαιολογητικά για μεταβίβαση σύνταξης σε διαζευγμένη-ο από τον-την πρώην σύζυγο της-του

 4. Αίτηση μεταβίβασης σύνταξης θανόντος συνταξιούχου στη χήρα και τα παιδιά του

 5. Αίτηση για αναγνώριση ετών σπουδών

 6. Αίτηση για αναγνώριση χρόνου παιδιών

 7. Αίτηση για αναγνώριση συντάξιμου χρόνου στρατιωτικής θητείας

 8. Αίτηση για αλλαγή διεύθυνσης

 9. Αίτηση για διακοπή καταβολής σύνταξης και χορήγηση πιστοποιητικού εξόδων κηδείας

 10. Αίτηση Τιμητικής Παροχής άρθρου 95 του ν. 4714.2020

 11. Αίτηση Καταβολής Αναδρομικών Ποσών Σύνταξης σε Κληρονόμους 

 12. Αίτηση Χορήγησης Ειδικής Σύνταξης του άρθρου 57 του ν.5039_2023 (οικογένειες θυμάτων) ή 12Κ. Κοινή αίτηση Χορήγησης Ειδικής Σύνταξης του άρθρου 57 του ν.5039_2023 (οικογένειες θυμάτων) 

 13. Αίτηση παραπομπής στην Α.Σ.Υ.Ε. και Χορήγησης Ειδικής Σύνταξης του άρθρου 57 του ν.5039_2023