Επικοινωνία Επικοινωνία

Γενική Δ/νση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού

Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής

Τμήμα Ε' Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Ειδικών Συντάξεων
 

Ταχ.δ/νση: Κάνιγγος 29 - 10110 Αθήνα
 
Τηλ. Γραμ.: 210-3329847        Φαξ: 210-3329778       Email: dne@glk.gr
              

  • Για τις πολεμικές συντάξεις:  τηλ. 2103329275

  • Για τις συντάξεις λογοτεχνών-καλλιτεχνών και συντάξεις αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης: τηλ. 2103329150

  • Για τις συντάξεις  παθόντων στην Υπηρεσία και ένεκα ταύτης: τηλ. 2103329138