Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

26 Απρ 2023

Χορήγηση ειδικής σύνταξης στους παθόντες και στην οικογένεια όσων απεβίωσαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών την 28η Φεβρουαρίου 2023

Σε συνέχεια της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της αριθμ. 2/36263/ΔΕΠ/20.4.2023 (Β΄2661) απόφασης καθορισμού των δικαιολογητικών για τη χορήγηση ειδικής σύνταξης στους παθόντες και στην...
16 Δεκ 2022

Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Ιανουαρίου 2023 την 22-12-2022.

Οι συντάξεις του Δημοσίου του μηνός Ιανουαρίου 2023 θα καταβληθούν την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 , βάσει της αριθμ. 70596/0092/16.11.2022 ( Β΄ 5928 ) Απόφασης του Υπ. Οικονομικών (ΑΔΑ: 9ΠΜ7Η-Ζ10).
16 Δεκ 2022

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ευάλωτων συνταξιούχων Χριστουγέννων 2022.

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ευάλωτων συνταξιούχων Χριστουγέννων 2022 θα καταβληθεί την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις...
22 Δεκ 2021

Επέκταση της χορήγησης της ισόβιας τιμητικής παροχής στα πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 95 του ν.4714/2020 (Α΄148), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν.4864/2021 (Α΄237)

1. Η εξέταση της χορήγησης της ισόβιας τιμητικής παροχής στα πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 95 του ν. 4714/2020 (Α΄148), όπως ισχύει, θα πραγματοποιηθεί κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης στο...
28 Σεπ 2021

Ανακοίνωση για τους κατοίκους Εξωτερικού

Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν να εκδώσουν και εξ αποστάσεως τη δήλωση δικαιούχου – βεβαίωση ζωής που ζητείται για τη συνέχιση καταβολής της σύνταξής τους, μέσω τηλεδιάσκεψης/βιντεοκλήσης...
20 Νοε 2020

Αναδρομικά σύνταξης, θανόντων συνταξιούχων του Δημοσίου

Οι κληρονόμοι, θανόντων συνταξιούχων του Δημοσίου που δικαιούνταν αναδρομικά σύνταξης με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4734/2020, παρακαλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στην...
9 Σεπ 2020

Ανακοίνωση σχετικά με την ισόβια τιμητική παροχή στους Έλληνες οπλίτες που συμμετείχαν στα γεγονότα της Κύπρου κατά τα έτη 1964, 1967 και 1974

Η εξέταση της χορήγησης της ισόβιας τιμητικής παροχής στους Έλληνες οπλίτες που συμμετείχαν στα γεγονότα της Κύπρου κατά τα έτη 1964, 1967 και 1974, θα πραγματοποιηθεί κατόπιν υποβολής της...