Κληρώσεις Λαχείων Κληρώσεις Λαχείων

  Εθνικό Λαχείο - Λαϊκό Λαχείο - Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο

 

Ιστορικά στοιχεία έως 30 Απριλίου 2014

Η Διαχείριση των Λαχείων (διάθεση και διεξαγωγή κληρώσεων) σταμάτησε την  30η Απριλίου 2014(αρ. 23 § 3, Ν. 4302/2014 - ΦΕΚ 225Α/8-10-2014).

 

 

Κληρώσεις Πρωτοχρονιάτικου (Κρατικού) Λαχείου

Κλήρωση: 31/12/2013 (παραγράφηκε)


Κληρώσεις Λαϊκού Λαχείου (έτους 2014)

Κλήρωση 01: 07/01/2014 (παραγράφηκε) (Τριπλό Τζακ-ποτ)
Κλήρωση 02: 14/01/2014 (παραγράφηκε) (Τετραπλό Τζακ-ποτ)
Κλήρωση 03: 21/01/2014 (παραγράφηκε) (Πενταπλό Τζακ-ποτ)
Κλήρωση 04: 28/01/2014 (παραγράφηκε) (Εξαπλό Τζακ-ποτ)
Κλήρωση 05: 04/02/2014 (παραγράφηκε) (Επταπλό Τζακ-ποτ)
Κλήρωση 06: 11/02/2014 (παραγράφηκε) 
Κλήρωση 07: 18/02/2014 (παραγράφηκε) (Τζακ-ποτ)
Κλήρωση 08: 25/02/2014 (παραγράφηκε) 
Κλήρωση 09: 04/03/2014 (παραγράφηκε) (Τζακ-ποτ)
Κλήρωση 10: 11/03/2014 (παραγράφηκε) (Διπλό Τζακ-ποτ)
Κλήρωση 11: 18/03/2014 (παραγράφηκε) 
Κλήρωση 12: 26/03/2014 (παραγράφηκε) (Τζακ-ποτ)
Κλήρωση 13: 01/04/2014 (παραγράφηκε) (Διπλό Τζακ-ποτ)
Κλήρωση 14: 08/04/2014 (παραγράφηκε) (Τριπλό Τζακ-ποτ)
Κλήρωση 15: 15/04/2014 (παραγράφηκε) (Τετραπλό Τζακ-ποτ)
Κλήρωση 16: 22/04/2014 (παραγράφηκε) (Πενταπλό Τζακ-ποτ)
Κλήρωση 17: 29/04/2014 (παραγράφηκε)


Κληρώσεις Εθνικού Λαχείου (έτους 2014, 225ης έκδοσης)

Κλήρωση  Α’  Ημέρα 01: 30/01/2014 (Χιλ.: 22,178) (παραγρ.)
Κλήρωση  Α’  Ημέρα 02: 31/01/2014 (Χιλ.: 108,129) (παραγρ.)
Κλήρωση  Β’  Ημέρα 01: 10/02/2014 (Χιλ.: 144,154) (παραγρ.)
Κλήρωση  Β’  Ημέρα 02: 11/02/2014 (Χιλ.: 124,162) (παραγρ.)
Κλήρωση  Γ’  Ημέρα 01: 20/02/2014 (Χιλ.: 146,180) (παραγρ.)
Κλήρωση  Γ’  Ημέρα 02: 21/02/2014 (Χιλ.: 73,165) (παραγρ.)
Κλήρωση  Δ’  Ημέρα 01: 04/03/2014 (Χιλ.: 58,63) (παραγρ.)
Κλήρωση  Δ’  Ημέρα 02: 05/03/2014 (Χιλ.: 110,176) (παραγρ.)
Κλήρωση  Ε’  Ημέρα 01: 13/03/2014 (Χιλ.: 84,97) (παραγρ.)
Κλήρωση  Ε’  Ημέρα 02: 14/03/2014 (Χιλ.: 4,6) (παραγρ.)
Κλήρωση  Ε’  Ημέρα 03: 17/03/2014 (Χιλ.: 92,173) (παραγρ.)
Κλήρωση  Ε’  Ημέρα 04: 18/03/2014 (Χιλ.: 57,179) (παραγρ.)
Κλήρωση  Ε’  Ημέρα 05: 19/03/2014 (Χιλ.: 20,45) (παραγρ.)
Κλήρωση  Ε’  Ημέρα 06: 20/03/2014 (Χιλ.: 54,153) (παραγρ.)
Κλήρωση  Ε’  Ημέρα 07: 21/03/2014 (Χιλ.: 88,136) (παραγρ.)
Κλήρωση ΣΤ’ Ημέρα 01: 02/04/2014 (Χιλ.: 49,51) (παραγρ.)
Κλήρωση ΣΤ’ Ημέρα 02: 03/04/2014 (Χιλ.: 2,151) (παραγρ.)
Κλήρωση ΣΤ’ Ημέρα 03: 04/04/2014 (Χιλ.: 16,37) (παραγρ.)
Κλήρωση ΣΤ’ Ημέρα 04: 07/04/2014 (Χιλ.: 74,149) (παραγρ.)
Κλήρωση ΣΤ’ Ημέρα 05: 08/04/2014 (Χιλ.: 28,169) (παραγρ.)
Κλήρωση ΣΤ’ Ημέρα 06: 09/04/2014 (Χιλ.: 103,135) (παραγρ.)
Κλήρωση ΣΤ’ Ημέρα 07: 10/04/2014 (Χιλ.: 160,175) (παραγρ.)
Κλήρωση ΣΤ’ Ημέρα 08: 11/04/2014 (Χιλ.: 96,125) (παραγρ.)
Κλήρωση ΣΤ’ Ημέρα 09: 14/04/2014 (Χιλ.: 42,78) (παραγρ.)
Κλήρωση ΣΤ’ Ημέρα 10: 15/04/2014 (Χιλ.: 128,184) (παραγρ.)
Κλήρωση ΣΤ’ Ημέρα 11: 16/04/2014 (Χιλ.: 44,112) (παραγρ.)
Κλήρωση ΣΤ’ Ημέρα 12: 22/04/2014 (Χιλ.: 104,161) (παραγρ.)
Κλήρωση ΣΤ’ Ημέρα 13: 23/04/2014 (Χιλ.: 32,117) (παραγρ.)
Κλήρωση ΣΤ’ Ημέρα 14: 24/04/2014 (Χιλ.: 114,137) (παραγρ.)
Κλήρωση ΣΤ’ Ημέρα 15: 25/04/2014 (Χιλ.: 8,152) (παραγρ.)
Κλήρωση ΣΤ’ Ημέρα 16: 28/04/2014 (Χιλ.: 30,122) (παραγρ.)
Κλήρωση ΣΤ’ Ημέρα 17: 29/04/2014 (Χιλ.: 87,142) (παραγρ.)
Κλήρωση ΣΤ’ Ημέρα 18: 30/04/2014 (Χιλ.: 67,98) (παραγρ.)

 

Παλαιότερες κληρώσεις