Ιστορία Ιστορία

  Εθνικό Λαχείο - Λαϊκό Λαχείο - Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο

 

Ιστορικά στοιχεία έως 30 Απριλίου 2014

Η Διαχείριση των Λαχείων (διάθεση και διεξαγωγή κληρώσεων) σταμάτησε την  30η Απριλίου 2014(αρ. 23 § 3, Ν. 4302/2014 - ΦΕΚ 225Α/8-10-2014).

1929

Ιδρύεται με Διάταγμα υπηρεσία με την αρχική επωνυμία "Υπηρεσία του Λαχείου", που εποπτεύεται από τα Υπουργεία Οικονομικών και Ναυτικών και η οποία επανακυκλοφορεί το "Λαχείον του Στόλου και των Αρχαιοτήτων της Ελλάδος" σε δύο μορφές, το "Λαϊκόν Λαχείον" και το "Μέγα Λαχείον".

 

1932

Η υπηρεσία μετονομάζεται σε "Λαχείον του Στόλου".

1933

Καταργείται το "Μέγα Λαχείον" και η υπηρεσία αλλάζει πάλι ονομασία σε "Λαχείον του Στόλου και της Κρατικής Προνοίας" ενώ η εποπτεία της ανατίθεται στο Υπουργείο Οικονομικών.

 

1936

Η υπηρεσία μετονομάζεται τον Ιανουάριο σε "Διεύθυνση του Λαχείου του Στόλου" και τον Δεκέμβριο σε "Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων". Αναλαμβάνει την εποπτεία του "Λαχείου Συντακτών".

 

1937

Θεσπίζεται τον Απρίλιο το "Εθνικό Λαχείο διαδοχικών κληρώσεων" ενώ κυκλοφορεί τον Οκτώβριο του ίδιου έτους η πρώτη έκδοση και στις 18 Νοεμβρίου διεξάγεται η πρώτη κλήρωση του.

 

1940

Αναστέλλεται στα μέσα Νοεμβρίου, λόγω του πολέμου η κυκλοφορία του Εθνικού Λαχείου, και στις αρχές του Δεκεμβρίου εκδίδεται το "Μέγα Πολεμικόν Λαχείον".

 

1941

Τον Ιούλιο καταργείται το "Μέγα Πολεμικόν Λαχείον" και το "Λαχείον του Στόλου" μετονομάζεται σε "Λαϊκόν Λαχείον υπέρ της Κοινωνικής Προνοίας".

Επίσης επανακυκλοφορεί στις αρχές Σεπτεμβρίου το Εθνικό Λαχείο από την 8η έκδοσή του. Θεσπίζεται τον Νοέμβριο στιγμιαίο λαχείο που όμως δεν κυκλοφορεί τελικά.

 

1944

Τον Οκτώβριο, λόγω του πληθωρισμού, πέφτουν κατακόρυφα οι πωλήσεις των λαχείων και η υπηρεσία κινδυνεύει να κλείσει.

Σώζεται όταν αναλαμβάνει προσωρινά την πληρωμή των εξόδων της το Υπ. Οικονομικών.

 

 

1958

Δεν αποδέχεται την πρόταση της Γενικής Γραμματείας Εξωσχολικού Αθλητισμού του Υπ.Παιδείας για τη διοργάνωση του ΠΡΟ-ΠΟ.

1967

Μετά την κατάργηση του "Λαχείου Συντακτών" αναλαμβάνει την έκδοση και διαχείριση του "Ειδικού Κρατικού Λαχείου υπέρ της Κοινωνικής Αντίληψης".

 

1970

Αποφασίζεται η πιλοτική εφαρμογή του αριθμολαχείου Lotto στην περιοχή της Αθήνας αλλά αργότερα η ιδέα εγκαταλείπεται.

 

1981

Εγκρίνεται η έκδοση Στιγμιαίου Λαχείου με τον τίτλο "Πολιτιστικό Λαχείο" (ΠΟΛ-ΛΑ), το οποίο τελικά δεν κυκλοφορεί.

 

1993

Αναλαμβάνει την εποπτεία του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου (Ξυστό).