Επικοινωνία Επικοινωνία

  Εθνικό Λαχείο - Λαϊκό Λαχείο - Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο

 

Ιστορικά στοιχεία έως 30 Απριλίου 2014

Η Διαχείριση των Λαχείων (διάθεση και διεξαγωγή κληρώσεων) σταμάτησε την  30η Απριλίου 2014(αρ. 23 § 3, Ν. 4302/2014 - ΦΕΚ 225Α/8-10-2014).

Από 1 Μαϊου 2014 η Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων του Υπουργείου Οικονομικών

δεν διαχειρίζεται πλέον κρατικά λαχεία.

Ο νέος διαχειριστής των κρατικών λαχείων είναι πλέον η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.".