Επικοινωνία Επικοινωνία

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
e-mail:  kemke@minfin.gr
fax: 210-3375595
Τηλ: 210-3375777.
Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8, ΤΚ.10562, Αθήνα

 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

 Λίστα Αποκεντρωμένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων