Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  • Η ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχει  αναλυτικό ενημερωτικό υλικό για τα ζητήματα των κρατικών ενισχύσεων στην ιστοσελίδα της και συγκεκριμένα:

           http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html

  • Σύνδεσμος για την υποβολή σχολίων στο πλαίσιο δημόσιων διαβουλεύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα κρατικών ενισχύσεων:

          http://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html

  • Σε εγχώριο επίπεδο επικαιροποιημένο ενημερωτικό υλικό μπορεί να αναζητηθεί από την Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) η οποία υποστηρίζει στο έργο της την ΚΕΜΚΕ και τις ΑΜΚΕ:

           http://moke.cieel.gr