Απόφαση Οικονομικής Ταξινόμησης Κρατικού Προϋπολογισμού (ΑΔΑ: 9Σ1ΨΗ-ΡΟ2)

Η υπ’ αριθμ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17 Νοεμβρίου 2022 απόφαση με θέμα: «Οικονομική ταξινόμηση του...

Ν΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

H υπ’ αριθμ. 2/178827/ΔΠΓΚ/03 Νοεμβρίου 2022 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

ΜΘ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Η υπ’ αριθμ. 2/176869/ΔΠΓΚ/25 Οκτωβρίου 2022 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

ΜΗ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Υπ’ αριθμ. 2/175448/ΔΠΓΚ/13 Οκτωβρίου 2022 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

ΜΖ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Υπ’ αριθμ. 2/172643/ΔΠΓΚ/06 Οκτωβρίου 2022 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

ΜΣΤ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Τροποποίηση της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών...

ΜΕ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

H υπ’ αριθμ. 2/141355/ΔΠΓΚ/03 Αυγούστου 2022 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

ΜΔ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Η υπ’ αριθμ. 2/126780/ΔΠΓΚ/15-6-2022 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

ΜΓ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Υπ’ αριθμ. 2/124229/ΔΠΓΚ/01 Ιουνίου 2022 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

ΜΒ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Υπ’ αριθμ. 2/122831/ΔΠΓΚ/26 Μαϊου 2022 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

ΜΑ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφαση

Τροποποίηση της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών...

Μ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Τροποποίηση της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών...

Απόφαση άρθρου 67 του ν.4270/2014

«Αναπροσαρμογή ορίων της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν.4270/2014 - Καθορισμός δαπανών για τις...

ΛΘ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Υπ’ αριθμ. 2/80893/ΔΠΓΚ/16 Φεβρουαρίου 2022 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

ΛH΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Υπ’ αριθμ. 2/63959/ΔΠΓΚ/13 Ιανουαρίου 2022 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

ΥΑ: Διάθεση των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

«Διάθεση των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022»(ΑΔΑ: ΨΤ09Η-9Ρ3)

ΛΖ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

ΛΖ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. 2/106174/ΔΠΓΚ/9 Νοεμβρίου 2021 με θέμα:...

ΥΑ: Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης

ΥΑ: Τροποποίηση της 2/2179/ΔΠΓΚ/9.1.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών...

ΚΓ' Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με ΑΔΑ: ΨΦ3ΣΗ-ΕΒΣ

Τροποποίηση της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών...