Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Επιστροφή

Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών

     

    Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών

 

Η ηλεκτρονική υπηρεσία αναφέρεται στους Πιστοποιημένους Εκτιμητές εγγεγραμμένους στο σχετικό
Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών

 

Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών (φυσικά και νομικά πρόσωπα)

Νομοθεσία
 
 
Πειθαρχικό Συμβούλιο
 
 
 

Για να δείτε το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών,

Φυσικά Πρόσωπα στο  σύνδεσμο: https://www1.gsis.gr/ektimites/Fysika 

Νομικά Πρόσωπα στο σύνδεσμο:  https://www1.gsis.gr/ektimites/NomikaΣχετικά Αρχεία