Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Επιστροφή

Μισθοδοσία Υπουργείου Οικονομικών & Εποπτευόμενων Φορέων

 

 

 

Μισθοδοσία Υπαλλήλων μέσω Γ.Γ.Π.Σ.

Από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων  γίνεται κάθε μήνα η εκκαθάριση Μισθοδοσίας τωv παρακάτω Υπουργείων και ΝΠΔΔ


 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Υπάλληλοι Υπ. Οικονομικών 2.578
Υπάλληλοι Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 150
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Ελεγκτικό Συνέδριο (Δικαστικοί Λειτουργοί) 134
Ελεγκτικό Συνέδριο (Υπάλληλοι) 636
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΈΣ 
Ανεξάρτητη  Αρχή Δημοσίων Εσόδων 11.893
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΜΤΠΥ 110
ΟΔΔΗΧ 17
Βαρβάκειο Ιδρυμα 3
Επιτροπή Ολυμπίων Κληροδοτημάτων 15
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανειων 337
 

 Οδηγίες Περιγραφής της ΔιαδικασίαςΣύνδεσμοι βοήθειας