Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Επιστροφή

Μισθοδοσία Δημοσίου - Εφαρμογή Ενιαίας Αρχής Πληρωμής ΕΑΠ

 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΕΑΠ)

B΄  ΦΑΣΗ

Στο πλαίσιο διαδικασίας υλοποίησης της Γ΄ Φάσης της ΕΑΠ παρακαλείται ο εκκαθαριστής αποδοχών του Φορέα όπως συμπληρώσει άμεσα το ερωτηματολόγιο που θα βρει στο σύνδεσμο https://eap.gsis.gr/questionnaire. ( Έχετε ήδη ενημερωθεί σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα)


=======================================================================================================================

Έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19

==============================================================================================================================

ΘΕΣΜΙΚΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ( Έκδοση 2.2) και ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ( Έκδοση 2.2)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ( Έκδοση 2.3) και ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ( Έκδοση 2.3)
(Προδιαγραφές επόμενης έκδοσης αρχείου XML.
Δημοσιοποιούνται για την προετοιμασία των φορέων πριν την ενεργοποίησή τους)  

 

ΛΙΣΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ:
 

                    Σχέση Εργασίας/ Τύπος Πληρωμής (Έκδοση 2.17.1)
                    Βαθμοί (Έκδοση 2.24)
                    Επιδόματα ( pdf ,  xls ) (Έκδοση 2.2.16)
                    Φορείς Κρατήσεων ( pdf , xls ) (Έκδοση 2.144)
                    Διαδικασία προσθήκης κρατήσεων (υπέρ οικείου Συλλόγου και λοιπών Διατάξεων)
                    Διαδικασία ένταξης Ν.Π.Δ.Δ. στην Ε.Α.Π. ΝΕΟ 
                    Διαδικασία ένταξης  Ν.Π.Ι.Δ.  στην Ε.Α.Π. ΝΕΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
(Τηλεφωνικό Κέντρο Επικοινωνίας: 213-133 3053) 


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩN ΔΗΜΟΣΙΟΥ
(Τηλεφωνικό Κέντρο Επικοινωνίας: 213-133 3053)


Λοιπές Πληροφορίες

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΡΙΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

   

      

 

 

Η Α΄ ΦΑΣΗ ( αποστολή στοιχείων 11/2009 ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΒΟΗΘΗΣΑΝ

Παρακαλούμε πολύ να παρακολουθείτε τη σελίδα μας για νεότερες εκδόσεις

 

ΕγχειρίδιοΟδηγίες Περιγραφής της ΔιαδικασίαςΣύνδεσμοι βοήθειας