Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Επιστροφή

e-Ευρετήριο Αιγιαλών

 

 

Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων

Ευρετήριο και χάρτης καθορισμένου Αιγιαλού Πρόσβαση στην υπηρεσίαΚάθε αναζήτηση γίνεται στο σύνολο των δεδομένων. Τα δεδομένα θα εμπλουτίζονται προοδευτικά καθώς οι Υπηρεσίες προχωρούν στον έλεγχο και επικαιροποίηση αυτών. Λόγω του δυναμικού τους χαρακτήρα προσιδιάζουν σε στοιχεία πληροφοριακής φύσης του αντικειμένου και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενώπιον δημόσιας αρχής πάρα μόνον εάν και εφόσον εκδοθούν ακριβή αντίγραφα από την αρμόδια προς τούτο υπηρεσία, κατόπιν ηλεκτρονικής ή αυτοπρόσωπης υποβολής αίτησης.

Αφού εστιάσετε στην περιοχή ενδιαφέροντος, με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού μπορείτε να δείτε το σχετικό ΦΕΚ καθορισμού και το τοπωνύμιο.
Παρέχονται τα όρια των καθορισμένων αιγιαλών όπως αυτά έχουν ψηφιοποιηθεί από τον χάρτη 1:50000 της ΓΥΣ.


Σημειώνεται πως τα προσφερόμενα γεωχωρικά δεδομένα είναι πληροφοριακού χαρακτήρα και δεν αποτελούν επίσημο καθορισμό του αιγιαλού και της παραλίας σε ψηφιακή μορφή, αλλά ψηφιοποίηση της αντίστοιχης περιγραφικής πληροφορίας που έχει κατά καιρούς δημοσιευτεί σε σχετικά ΦΕΚ.


Τελευταία ενημέρωση των δεδομένων έγινε τον Μάιο 2015.