Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Περιεχόμενο από το Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

19 Σεπ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 323- 3228/104842

Περί καταθέσεως από το Ελληνικό Δημόσιο ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θράκης αίτησης με την οποία ζητείται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7Α του Κώδικα Απαλλοτριώσεων (ν.2282/2001)...
6 Σεπ 2023

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η με αριθμό κατάθεσης 22/2023 αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) με δικάσιμο την 9η Νοεμβρίου 2023

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Περί καταθέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πατρών της με αριθμό κατάθεσης 22/2023 αίτησης...
4 Σεπ 2023

Ειδοποίηση για την με αρ. καταθ. 29/2023 στο Μον. Εφ Θράκης αίτησης του άρθρου 7Α Κ.Α.Α.Α. για το έργο Διασυνδετικές γραμμές μεταφοράς (Γ.Μ.) 400kV του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΤΥ-GIS) Κομοτηνής με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ειδοποίηση η οποία αφορά στην από 29.6.2023 και με αριθμό κατάθεσης 29/3.7.2023 ειδική αίτηση του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» και της Ανώνυμης...
29 Αυγ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο «Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΡΤΑΣ, Βελτίωση οδού Τρικάλων-Πύλης, τμήμα: Γέφυρα Καραβόπορου-Λυγαριά»

Ειδοποιούνται οι ανωτέρω ότι την 17η .11.2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. ενώπιον του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου με αύξοντα αριθμό πινακίου 31 και εισηγητή τον Αρεοπαγίτη κ....
28 Αυγ 2023

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας για το υποέργο «ΥΠΟΓΕΙΑ Γ.Μ. ± 500 kV ΣΡ ΣΜ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ - ΠΑΧΗ ΜΕΓΑΡΩΝ»

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  (αρθ. 7Α, 19 ΚΑΑ) Περί καταθέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών της με...
23 Αυγ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ άρθρου 88 του Ν. 4714/2020 με αριθμό κατάθεσης 22/2023 (Δικάσιμος 01-02-2024)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ (Άρθρο 88 Ν. 4714/2020) ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νομίμως από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και...
21 Αυγ 2023

Ειδοποίηση, με αρ. κατάθ. 31/11-8-2023 για την παροχή άδειας προσωρινής κατάληψης και καθορισμού ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης για το έργο "Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας - Αμφιλοχίας και Βάλτου, Α΄ Φάση Ν. Αιτωλ/νίας"

Ειδοποίηση, η οποία αφορά την από 10-8-2023 και με αρ. κατάθ. 31/11-8-2023 ειδική αίτηση του άρθρου 7α του ν.2882/2001 του Ελληνικού Δημοσίου κατά των Ελληνικού Δημοσίου, διεκδικούμενο από...
11 Αυγ 2023

Ειδοποίηση με αρ. κατάθ. 30/10-8-2023 για την παροχή άδειας προσωρινής κατάληψης και καθορισμού ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης για το έργο "Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας - Αμφιλοχίας και Βάλτου, Α΄ Φάση Ν. Αιτωλ/νίας"

Ειδοποίηση, η οποία αφορά την από 9-8-2023 και με αρ. κατάθ. 30/10-8-2023 ειδική αίτηση του άρθρου 7α του ν. 2882/2001 του Ελληνικού Δημοσίου κατά των Αναγνώστη ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ του Κων/νου...
11 Αυγ 2023

Ειδοποίηση με αρ. κατάθ. 27/9-8-2023 για την παροχή άδειας προσωρινής κατάληψης και καθορισμού ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης για το έργο "Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας - Αμφιλοχίας και Βάλτου, Α΄ Φάση Ν. Αιτωλ/νίας"

Ειδοποίηση, η οποία αφορά την από 9-8-2023 και με αρ. κατάθ. 27/9-8-2023 ειδική αίτηση του άρθρου 7α του ν. 2882/2001 του Ελληνικού Δημοσίου κατά των Κων/νου Καταλακτάκη - Τσεκούρα του Βασιλείου...
11 Αυγ 2023

Ειδοποίηση για τη συζήτηση αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου κατ’ άρθρο 7Α ΚΑΑΑ, για το έργο «2η συμπληρωματική απαλλοτρίωση για κατασκευή οδού Απομαρμά–Αγ. Δέκα (Καστέλι) από χ.θ. 29+990 έως χ.θ. 37+900, Π.Ε. Ηρακλείου»

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (ΑΦΜ 090165560). ΚΑΤΑ Των φερόμενων, στον οικείο...
11 Αυγ 2023

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Φ. 103916

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η   Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Κατά των φερομένων, στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα και πίνακες, ως δικαιούχων των απαλλοτριωθέντων με...
11 Αυγ 2023

Ειδοποίηση, με αρ. κατάθ. 26/8-8-2023 για την παροχή άδειας προσωρινής κατάληψης και καθορισμού ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης για το έργο "Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας - Αμφιλοχίας και Βάλτου, Α΄ Φάση Ν. Αιτωλ/νίας"

Ειδοποίηση, η οποία αφορά την από 8-8-2023 και με αρ. κατάθ. 26/8-8-2023 ειδική αίτηση του άρθρου 7α του ν. 2882/2001 του Ελληνικού Δημοσίου κατά των Μιχαήλ Μίγδου του Κων/νου κ.λ.π. (συν. 258),...
11 Αυγ 2023

Ειδοποίηση με αρ. κατάθ. 27/9-8-2023 για παροχή άδειας προσωρινής κατάληψης και καθορισμού ευλόγου τμήματος αποζημίωσης για το έργο "Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας - Αμφιλοχίας και Βάλτου, Α΄ Φάση Ν. Αιτωλ/νίας"

Ειδοποίηση, η οποία αφορά την από 9-8-2023 και με αρ. κατάθ. 27/9-8-2023 ειδική αίτηση του άρθρου 7α του ν.2882/2001 του Ελληνικού Δημοσίου κατά των Γεωργίου Τσιώρη του Κων/νου...
4 Αυγ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο: «Κατασκευή του οδικού άξονα «Καλλονής – Ερεσού – Σιγρίου Λέσβου», στα τμήματα Σίγρι – Βατούσα & Σκαλοχώρι – Καλλονή στη Δ.Ε. Ερεσού – Αντίσσης & στη Δ.Ε. Καλλονής της Π.Ε. Λέσβου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σχετικά με την κατάθεση και συζήτηση της κατ’ άρθρο 7Α του ν.2882/2001 (Διαδικασία Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων) Ειδικής Αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον...
1 Αυγ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο "Βελτίωση, κατά τμήματα, της Ε.Ο. Δάφνης - Ε.Ο. 111 και δη του τμήματος για την παράκαμψη Δάφνης - Κεραμιδιάς, στην περιοχή του Δήμου Ήλιδας του Νομού Ηλείας"

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ για τη δικάσιμο της 3-11-2023 ενώπιον του Δ’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου προς συζήτηση της από 30-4-2020, με αριθμό καταθ. 12/2020 και αριθμό δικογραφίας 1191/2021...
1 Αυγ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο "Αναβάθμιση του Β.Ο.Α.Κ. στο οδικό τμήμα Νεάπολη - Αγ. Νικόλαος στην Π.Ε. Λασιθίου"

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται ν΄μιμα από τον Υπουργό Οικονομικών ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (ΑΦΜ 090165560) ΚΑΤΑ των φεομένων, στον οικείο κτημτολογικό πίνακα, ως...
1 Αυγ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο «Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλιμνίων Περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας & Βάλτου, Α΄ Φάση Ν. Αιτωλ/νίας» στις Τ.Κ. Παπαδάτου & Φυτειών, στη Δ.Ε. Φυτειών Δήμου Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτωλ/νίας"

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Του Ελληνικού Δημοσίου, νόμιμα εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Οικονομικών (ΑΦΜ 090165560) και Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίοι κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα. Με το παρόν, σας...
1 Αυγ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ συζήτησης αίτησης Δημοσίου καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος των απαλλοτριούμενων για το Τμήμα 15 (Σ1) του έργου κατασκευής του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης, στα Δ.Δ. Νιπιδιτού και Αρκαλοχωρίου, Δ. Μινώα Πεδιάδας Π.Ε. Ηρακλείου.

Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 4-1-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 6/2019 αίτησή του ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης...