Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Περιεχόμενο από το Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

29 Μαϊ 2023

Διακήρυξη Α΄ Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πάργας

Διακήρυξη Α΄ Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πάργας
29 Μαϊ 2023

Διακήρυξη Α΄ Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας.

Α΄ Επαναληπτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας.
26 Μαϊ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο "Κατασκευή εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης"

Σχετικά με την με αριθμό Γ.Α.Κ. /ΕΑΚ/1310/1161/2023 οίκοθεν επαναλήψης συζήτησης της ασκηθείσας στο τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης... Η από 9/5/2023 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η 2237/2022 απόφαση του...
26 Μαϊ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο "κατασκευή Οδικού Άξονα Κεντρικής Ελλάδος (Τ.Κ. Λυγαριάς & Στίρφακας Δήμου Λαμιέων)"

Σχετικά με την κατάθεση, στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας, της από 5.4.2023 Αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΡ. ΒΑΒ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: 27/2023, ΑΡ. ΒΙΒΛ. ΕΦ.: 77/2023) για τον καθορισμό προσωρινής τιμής...
25 Μαϊ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 14.11.2023 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΡ. ΒΑΒ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: 10/2023-ΑΡ.ΒΙΒΛ.ΕΦ: 33/2023)

Σχετικά με την κατάθεση, στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας, της από 7.2.2023 Αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΡ. ΒΑΒ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: 10/2023, ΑΡ. ΒΙΒΛ. ΕΦ.: 33/2023) για τον καθορισμό προσωρινής τιμής...
24 Μαϊ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τον προσδιορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης απαλλοτρίωσης για το έργο : «Βελτίωση δρόμου Κατούνα –Λουτράκι»

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας», ο οποίος εδρεύει στην Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 099202692). ΚΑΤΑ Των φερόμενων, στον...
23 Μαϊ 2023

Ειδοποίηση – κλήση του Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με την κατάθεση αίτησης με Γ.Α.Κ. 4262/2023 και Ε.Α.Κ. 614/2023 λόγω απαλλοτρίωσης (άρθρο 7Α παρ. 1 και 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 19 παρ. 4 του Ν. 2882/2001 - Φ.Ε.Κ. 17 Α')

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Περί καταθέσεως από το Ελληνικό Δημόσιο στο Μονομελές Εφετείο Αθήνας αίτησης με την οποία ζητείται να διαταχθεί η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων, κατόχων...
18 Μαϊ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο «Κατασκευή του Α/Δ Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα στο τμήμα Πάτρα-Πύργος-Αλφειός, περιοχή των ΤΚ Νέας Μανωλάδας, Καπελέτου, Κουρτεσίου και Δ.Κ. Βάρδας της Δ.Ε. Βουπρασίας του Δ. Ανδραβίδας – Κυλλήνης»

Ειδοποιούνται οι ανωτέρω ότι την 8-2-2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00. π.μ., συζητείται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πατρών, η αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου με ημερομηνία 6-2-2023 και αριθμό...
17 Μαϊ 2023

Ειδοποίηση-Κλήσης της Περιφέρειας Αττικής με αρ. καταθ. ΓΑΚ 2999/ΕΑΚ 459/31.3.2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  -  ΚΛΗΣΗ   Του ΝΠΔΔ (ΟΤΑ β΄ βαθμού) με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής», που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με Α.Φ.Μ....
10 Μαϊ 2023

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Α.Τ. Πάργας.

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Α.Τ. Πάργας.
10 Μαϊ 2023

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Α.Τ. Καναλλακίου

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Α.Τ. Καναλλακίου
9 Μαϊ 2023

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πάργας.

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πάργας.
9 Μαϊ 2023

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας.
26 Απρ 2023

Ειδοποίηση για το έργο «ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΖΥΦΙΑ – ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ και ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ»

Ειδοποιούνται οι ανωτέρω ότι την 15.05.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00π.μ., συζητείται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Βορείου Αιγαίου (Μεταβατική Έδρα Χίου) η αίτηση με ημερομηνία 10.04.2023...
25 Απρ 2023

Ειδοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου με αριθ. εκθ. καταθ. 310/2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ [της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του ν. 2882/2001, που προστέθηκε με το άρθρο 131 παρ. 2 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του...
20 Απρ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο «Εκτροπή υδάτων Οροπεδίου Λασιθίου στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου/Δ.Δ. Κάτω Μετοχίου Π.Ε. Λασιθίου»

Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 23.02.2022 και με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 77/23.02.2022 αίτησή του προς το Μονομελές Εφετείο...
19 Απρ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο «Κατασκευή της νέας γέφυρας ποταμού Κερίτη στον οικισμό Αλικιανός του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων»

Ειδοποίηση για την εκδίκαση στο Μονομελές Εφετείο Κρήτης αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ άρθρο 7Α Κ.Α.Α.Α., για το έργο «Κατασκευή της νέας γέφυρας ποταμού Κερίτη στον οικισμό Αλικιανός του...
5 Απρ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΛΗΣΗ σχετικά με το έργο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ"

Περί καταθέσεως από το Ελληνικό Δημόσιο στο Τριμελές Εφετείο Θράκης αίτησης με την οποία ζητείται ο καθορισμός οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους, τα οποία...
4 Απρ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Φ. 103381α2

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ   Περί κατάθεσης από το Ελληνικό Δημόσιο στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών αίτησης με την οποία ζητείται , με την οποία ζητείται να καθορισθεί...
27 Μαρ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας για τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν για λόγους δημόσιας ωφέλειας και συγκεκριμένα για τη διάνοιξη της οδού «Αντιρρίου-Κεφαλόβρυσου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ για τη δικάσιμο της 06ης.10.2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. ενώπιον του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου με αύξοντα αριθμό πινακίου 01...