Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Περιεχόμενο από το Υπουργείο Οικονομικών

31 Μαρ 2020

Εργασίες αναβάθμισης της πληροφοριακής υποδομής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) πρόκειται να πραγματοποιήσει προγραμματισμένες εργασίες αναβάθμισης της πληροφοριακής υποδομής της την Τετάρτη 1/4/2020...
17 Μαρ 2020

Δ.Τ.: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου των εκτιμητών για τις νέες αντικειμενικές αξίες

Υπεγράφη από τον Υπουργό Οικονομικών και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Β’ 869) η τροποποίηση της υπ. αριθ. 8843 ΕΞ 2020/27-01-2020 υπουργικής απόφασης «Ανάθεση σε πιστοποιημένους...
28 Φεβ 2020

Ανακοίνωση για το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιανουαρίου 2020

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιανουαρίου 2020 θα δημοσιευθεί στις 06-03-2020.
25 Φεβ 2020

Ανακοίνωση για το Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2020

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2020 θα δημοσιευθεί στις 28-02-2020
23 Φεβ 2020

Οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης της ΓΓΠΣΔΔ για το Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκαν

Οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης  για το Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκαν.
20 Φεβ 2020

Δ.Τ.: Ανάρτηση αναμορφωμένων πινάκων για τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων διευθύνσεων Υπουργείου Οικονομικών

Το Συμβούλιο  Επιλογής  Προϊσταμένων του Υπουργείου Οικονομικών  που συστάθηκε με την  υπ΄ αρ. πρωτ.:  2/39502/0004/17-5-2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και...
18 Φεβ 2020

Εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) πρόκειται να πραγματοποιήσει προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της από το Σάββατο...
14 Φεβ 2020

Ανακοίνωση για το προσωρινό Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2020

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού (Προσωρινό) Ιανουαρίου 2020 θα δημοσιευθεί στις 18-02-2020
11 Φεβ 2020

Ανακοίνωση διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης για τους Πιστοποιημένους Εκτιμητές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σε συνέχεια της υπ. αριθ. πρωτ.  15452 ΕΞ 2020/07-02-2020 Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:6ΨΒΚΗ – 3Ω6) , από πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους...
31 Ιαν 2020

Ανακοίνωση για το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Δεκεμβρίου 2019

Λόγω Καθυστερήσεων στην υποβολή στοιχείων από τους υποτομείς, το Δελτίο Μηνιαίων στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Δεκεμβρίου 2019 θα δημοσιευθεί στις  5-2-2020 .
23 Ιαν 2020

Εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), πρόκειται να πραγματοποιήσει προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της, από την Παρασκευή...
20 Ιαν 2020

Ανακοίνωση σχετικά με την 2467/10-1-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές

Σε συνέχεια της υπ. αριθ. πρωτ. 2467ΕΞ2020/10-01-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9Δ6ΡΗ-89Β) , από πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο...
31 Δεκ 2019

Ανακοίνωση για το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Νοεμβρίου 2019

Λόγω Καθυστερήσεων στην υποβολή στοιχείων από τους υποτομείς, το Δελτίο Μηνιαίων στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Νοεμβρίου 2019 θα δημοσιευθεί στις 8-1-2020 .
27 Δεκ 2019

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2019

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού...
16 Δεκ 2019

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2019 (προσωρινά στοιχεία)

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού...
5 Δεκ 2019

Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Οκτωβρίου 2019

Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Οκτωβρίου 2019 Πίνακας Μεθοδολογίας Μετάβασης Οδηγία 2011_85_ΕΕ Χρονολογικές Σειρές Γενική Κυβέρνηση Χρονολογικές Σειρές Κεντρική...
2 Δεκ 2019

Ανακοίνωση επιτροπής για επιλογή δύο (2) δικηγόρων με έμμισθη εντολή στη ΜΑΔΚΑ

Ανακοίνωση της Επιτροπής του άρθρου 43 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 4194/2013 περί επιλογής δύο (2) υποψηφίων για την πλήρωση ισάριθμων θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στην Μονάδα...
29 Νοε 2019

Ανακοίνωση για το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Οκτωβρίου 2019

Λόγω Καθυστερήσεων στην υποβολή στοιχείων από τους υποτομείς, το Δελτίο Μηνιαίων στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Οκτωβρίου 2019 θα δημοσιευθεί στις 05-12-2019 .