Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Περιεχόμενο από το Υπουργείο Οικονομικών

9 Σεπ 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις ογδόντα (80) υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4714/2020 (Α΄148) και προκειμένου να καλύψει τις...
31 Αυγ 2020

Ανακοίνωση για το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιουλίου 2020

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιουλίου 2020 θα δημοσιευθεί στις 03-09-2020
25 Αυγ 2020

Ανακοίνωση για το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιουλίου 2020

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Ιουλίου 2020 θα δημοσιευθεί στις 27-8-2020.
12 Αυγ 2020

Διεξαγωγή κλήρωσης για πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο του Υπ. Οικονομικών

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 88050 ΕΞ 2020/11-08-2020 Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΠΙ7Η-ΒΑΜ) , από πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων...
31 Ιουλ 2020

Ανακοίνωση για το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιουνίου 2020

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιουνίου 2020 θα δημοσιευθεί στις 05-08-2020
17 Ιουλ 2020

Υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στην έκτακτη κλήρωση εγγεγραμμένων στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών κοινωφελών περιουσιών κλπ. του άρθρου 16 ν.4182/2013 του νομού Αττικής

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών ανακοινώνει τη διενέργεια έκτακτης κλήρωσης στις 23/09/2020 για την κατάταξη των προσώπων του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών...
30 Ιουν 2020

Ανακοίνωση για το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Μαῒου 2020

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Μαῒου 2020 θα δημοσιευθεί στις 03-07-2020
25 Ιουν 2020

Επιλογή Προϊσταμένων Δ/νσεων Δημόσιας Περιουσίας, Κοινωφελών Περιουσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών

Επιλογή Προϊσταμένων Δ/νσεων Δημόσιας Περιουσίας, Κοινωφελών Περιουσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών
15 Ιουν 2020

ΝΕΟ: Επιλογή Προϊσταμένων Επιχειρησιακής Δ/νσης και Α και Β Υποδιευθύνσεων Επιχειρησιακής Δ/νσης ΣΔΟΕ Μακεδονίας.

Επιλογή Προϊσταμένων Επιχειρησιακής Δ/νσης και  Α και Β Υποδιευθύνσεων Επιχειρησιακής Δ/νσης ΣΔΟΕ Μακεδονίας.
12 Ιουν 2020

Επιλογή Προϊσταμένων Α' και Β' Υποδιευθύνσεων Επιχειρησιακής Δ/νσης ΣΔΟΕ Αττικής

Επιλογή Προϊσταμένων Α' και Β' Υποδιευθύνσεων Επιχειρησιακής Δ/νσης ΣΔΟΕ Αττικής
4 Ιουν 2020

Επιλογή Προϊσταμένων Σ.Δ.Ο.Ε.

Επιλογή Προϊσταμένων Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών και Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης .    
29 Μαϊ 2020

Ανακοίνωση για το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Απριλίου 2020

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Απριλίου 2020 θα δημοσιευθεί στις 05-06-2020
15 Μαϊ 2020

Υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στην έκτακτη κλήρωση εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κλπ. του άρθρου 16 ν.4182/2013 του νομού Αττικής

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών ανακοινώνει τη διενέργεια έκτακτης κλήρωσης για την κατάταξη των προσώπων του Μητρώου Εκτελεστών Διαθηκών κλπ. του άρθρου 16 ν.4182/2013 που...
11 Μαϊ 2020

Εργασίες αναβάθμισης της πληροφοριακής υποδομής της ΓΓΠΣΔΔ, την Τρίτη 12 Μαΐου 2020, 23:00-24:00

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, θα πραγματοποιήσει εργασίες αναβάθμισης της πληροφοριακής της υποδομής, την Τρίτη 12 Μαΐου 2020, 23:00-24:00. Κατά τη διάρκεια...
30 Απρ 2020

Ανακοίνωση για το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Μαρτίου 2020

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Μαρτίου 2020 θα δημοσιευθεί στις 08-05-2020.
29 Απρ 2020

Εργασίες αναβάθμισης της πληροφοριακής υποδομής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης,τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020, 22:00-24:00

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης θα πραγματοποιήσει εργασίες αναβάθμισης της πληροφοριακής της υποδομής, τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 22:00-24:00. Κατά τη διάρκεια των...
24 Απρ 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση επτά (07) θέσεων με απόσπαση στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α.) της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση

Ο Υπουργός Οικονομικών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, μονίμους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, των εποπτευόμενων φορέων αυτού, καθώς...
6 Απρ 2020

Τροποποίηση της με αριθ. 8843 ΕΞ 2020/27-01-2020 ΥΑ (Β’130) "Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων..."

Τροποποίηση της με αριθ. 8843 ΕΞ 2020/27-01-2020 υπουργικής απόφασης (Β’130) «Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του...
2 Απρ 2020

Δ.Τ.: Αναστολή Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε στις 30 Μαρτίου 2020 και συγκεκριμένα το άρθρο 12 (ΦΕΚ Α' 75 30.3.2020),  αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας του ...
31 Μαρ 2020

Ανακοίνωση για το Δελτίο Μηνιαίων στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Φεβρουαρίου 2020

Λόγω Καθυστερήσεων στην υποβολή στοιχείων από τους υποτομείς, το Δελτίο Μηνιαίων στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Φεβρουαρίου 2020 θα δημοσιευθεί στις  08-04-2020.