Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Περιεχόμενο από το Υπουργείο Οικονομικών

20 Σεπ 2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Σας κοινοποιούμε την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20-9-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα ''Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού'' (ΑΔΑ : ...
16 Σεπ 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις ογδόντα (80) υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιούσιας-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4714/2020 (Α΄148) και προκειμένου να καλύψει τις...
15 Σεπ 2020

Ανακοίνωση για το Προσωρινό Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Αυγούστου 2020

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Προσωρινό Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Αυγούστου 2020 θα δημοσιευθεί στις 16-9-2020
11 Σεπ 2020

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 του Υπουργείου Οικονομικών

Την 16η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από την Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, για την ανάδειξη...
9 Σεπ 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις ογδόντα (80) υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4714/2020 (Α΄148) και προκειμένου να καλύψει τις...
31 Αυγ 2020

Ανακοίνωση για το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιουλίου 2020

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιουλίου 2020 θα δημοσιευθεί στις 03-09-2020
25 Αυγ 2020

Ανακοίνωση για το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιουλίου 2020

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Ιουλίου 2020 θα δημοσιευθεί στις 27-8-2020.
12 Αυγ 2020

Διεξαγωγή κλήρωσης για πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο του Υπ. Οικονομικών

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 88050 ΕΞ 2020/11-08-2020 Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΠΙ7Η-ΒΑΜ) , από πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων...
31 Ιουλ 2020

Ανακοίνωση για το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιουνίου 2020

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιουνίου 2020 θα δημοσιευθεί στις 05-08-2020
17 Ιουλ 2020

Υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στην έκτακτη κλήρωση εγγεγραμμένων στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών κοινωφελών περιουσιών κλπ. του άρθρου 16 ν.4182/2013 του νομού Αττικής

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών ανακοινώνει τη διενέργεια έκτακτης κλήρωσης στις 23/09/2020 για την κατάταξη των προσώπων του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών...
30 Ιουν 2020

Ανακοίνωση για το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Μαῒου 2020

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Μαῒου 2020 θα δημοσιευθεί στις 03-07-2020
25 Ιουν 2020

Επιλογή Προϊσταμένων Δ/νσεων Δημόσιας Περιουσίας, Κοινωφελών Περιουσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών

Επιλογή Προϊσταμένων Δ/νσεων Δημόσιας Περιουσίας, Κοινωφελών Περιουσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών
15 Ιουν 2020

ΝΕΟ: Επιλογή Προϊσταμένων Επιχειρησιακής Δ/νσης και Α και Β Υποδιευθύνσεων Επιχειρησιακής Δ/νσης ΣΔΟΕ Μακεδονίας.

Επιλογή Προϊσταμένων Επιχειρησιακής Δ/νσης και  Α και Β Υποδιευθύνσεων Επιχειρησιακής Δ/νσης ΣΔΟΕ Μακεδονίας.
12 Ιουν 2020

Επιλογή Προϊσταμένων Α' και Β' Υποδιευθύνσεων Επιχειρησιακής Δ/νσης ΣΔΟΕ Αττικής

Επιλογή Προϊσταμένων Α' και Β' Υποδιευθύνσεων Επιχειρησιακής Δ/νσης ΣΔΟΕ Αττικής
4 Ιουν 2020

Επιλογή Προϊσταμένων Σ.Δ.Ο.Ε.

Επιλογή Προϊσταμένων Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών και Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης .    
29 Μαϊ 2020

Ανακοίνωση για το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Απριλίου 2020

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Απριλίου 2020 θα δημοσιευθεί στις 05-06-2020
15 Μαϊ 2020

Υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στην έκτακτη κλήρωση εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κλπ. του άρθρου 16 ν.4182/2013 του νομού Αττικής

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών ανακοινώνει τη διενέργεια έκτακτης κλήρωσης για την κατάταξη των προσώπων του Μητρώου Εκτελεστών Διαθηκών κλπ. του άρθρου 16 ν.4182/2013 που...
11 Μαϊ 2020

Εργασίες αναβάθμισης της πληροφοριακής υποδομής της ΓΓΠΣΔΔ, την Τρίτη 12 Μαΐου 2020, 23:00-24:00

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, θα πραγματοποιήσει εργασίες αναβάθμισης της πληροφοριακής της υποδομής, την Τρίτη 12 Μαΐου 2020, 23:00-24:00. Κατά τη διάρκεια...
30 Απρ 2020

Ανακοίνωση για το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Μαρτίου 2020

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Μαρτίου 2020 θα δημοσιευθεί στις 08-05-2020.
29 Απρ 2020

Εργασίες αναβάθμισης της πληροφοριακής υποδομής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης,τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020, 22:00-24:00

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης θα πραγματοποιήσει εργασίες αναβάθμισης της πληροφοριακής της υποδομής, τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 22:00-24:00. Κατά τη διάρκεια των...