Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


20 Μαρ 2023

Διακήρυξη δημοπρασίας για την στέγαση του Αυτοτελούς Γραφείου Χημικών Υπηρεσιών Πρέβεζας

Διακήρυξη δημοπρασίας για την στέγαση του Αυτοτελούς Γραφείου Χημικών Υπηρεσιών Πρέβεζας
17 Μαρ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ με αριθμό πινακίου 30 για τον καθορισμό oριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης για το έργο «Διευθέτηση Ρέματος Εσχατιάς - Τμήμα από συμβολή Αγωγού Ευπυρίδων έως Λεωφ. Πάρνηθος»

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  -  ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Περί καταθέσεως από το Ελληνικό Δημόσιο στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών αίτησης με την οποία ζητείται να διαταχθεί οριστικά και τελεσίδικα,...
16 Μαρ 2023

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού διμήνου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2023 (προσωρινά στοιχεία)

Σύμφωνα με τα προσωρινά  στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2023, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο...
15 Μαρ 2023

Ανακοίνωση για το Προσωρινό Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2023

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Προσωρινό Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2023 θα δημοσιευθεί στις 16-03-2023»    
10 Μαρ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ αριθ. κατ. δικ. 23/2023

(Της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του ν. 2882/2001, όπως ισχύει) Του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό  Οικονομικών, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός...
10 Μαρ 2023

Διακήρυξη δημοπρασίας για την στέγαση της Δ/νσης Αστυνομίας Πρέβεζας

Διακήρυξη δημοπρασίας για την στέγαση της Δ/νσης Αστυνομίας Πρέβεζας
6 Μαρ 2023

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών της υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 6277/ ΕΞ 2023/16.01.2023 (ΦΕΚ 426/Β΄/31.01.2023) Υπουργικής Απόφασης περί διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την πώληση αδιάθετης κινητής περιουσίας της πρώην ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: «Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών της υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 6277/ ΕΞ 2023/16.01.2023 (ΦΕΚ 426/Β΄/31.01.2023) Υπουργικής Απόφασης...
6 Μαρ 2023

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ του Υπουργείου Οικονομικών

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ του Υπουργείου...
3 Μαρ 2023

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 52 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

Την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 8 Μαρτίου 2024. Η...
3 Μαρ 2023

Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιανουαρίου 2023

Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιανουαρίου 2023 Πίνακας Μεθοδολογίας Μετάβασης Οδηγία 2011_85_ΕΕ Χρονολογικές Σειρές Γενική Κυβέρνηση Χρονολογικές Σειρές Κεντρική...
28 Φεβ 2023

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2023

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου 2023, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού...
23 Φεβ 2023

Αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου με αριθμό κατάθεσης 47/25-11-2013 (με αριθμό δικογραφίας 2300/2021)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ για τη δικάσιμο της 19ης.5.2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. ενώπιον του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου με αύξοντα αριθμό πινακίου 30 και εισηγητή...
23 Φεβ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ με αριθ. καταθ. 189/2021 για τον καθορισμό της οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης των ακινήτων για την κατασκευή του Άξονα Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65)

[της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του ν. 2882/2001, που προστέθηκε με το άρθρο 131 παρ. 2 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του ν. 2882/2001, όπως...
22 Φεβ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ με αριθμό κατάθεσης 16/2-5-2014(αριθμός δικογραφίας 2332/2021)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ για τη δικάσιμο της 5ης.5.2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. ενώπιον του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου με αύξοντα αριθμό πινακίου 28 και εισηγητή...
16 Φεβ 2023

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2023 (προσωρινά στοιχεία)

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου 2023, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού...
16 Φεβ 2023

Ειδοποίηση η οποία αφορά στην από 20.12.2022 και με αριθμό κατάθεσης 121/2022 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου

 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ Της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του ν. 2882/2001, που προστέθηκε με το άρθρο 131 παρ. 2 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 19...
14 Φεβ 2023

Ανακοίνωση για το Προσωρινό Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2023

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Προσωρινό Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2023 θα δημοσιευθεί στις 16-02-2023    
14 Φεβ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ εκδίκασης αίτησης αναίρεσης της υπ' αριθμόν 61/2018 οριστικής απόφασης του τριμελούς Εφετείου Λαμίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου (αρ.22 κ.α.α.α. ν.2782/2001)

Ενώπιον του Αρείου Πάγου (Τμήμα Δ’ ) , η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου αριθμ. 27 και...