Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


6 Απρ 2020

Τροποποίηση της με αριθ. 8843 ΕΞ 2020/27-01-2020 ΥΑ (Β’130) "Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων..."

Τροποποίηση της με αριθ. 8843 ΕΞ 2020/27-01-2020 υπουργικής απόφασης (Β’130) «Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του...
2 Απρ 2020

Δ.Τ.: Αναστολή Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε στις 30 Μαρτίου 2020 και συγκεκριμένα το άρθρο 12 (ΦΕΚ Α' 75 30.3.2020),  αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας του ...
31 Μαρ 2020

Ανακοίνωση για το Δελτίο Μηνιαίων στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Φεβρουαρίου 2020

Λόγω Καθυστερήσεων στην υποβολή στοιχείων από τους υποτομείς, το Δελτίο Μηνιαίων στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Φεβρουαρίου 2020 θα δημοσιευθεί στις  08-04-2020.
31 Μαρ 2020

Εργασίες αναβάθμισης της πληροφοριακής υποδομής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) πρόκειται να πραγματοποιήσει προγραμματισμένες εργασίες αναβάθμισης της πληροφοριακής υποδομής της την Τετάρτη 1/4/2020...
17 Μαρ 2020

Δ.Τ.: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου των εκτιμητών για τις νέες αντικειμενικές αξίες

Υπεγράφη από τον Υπουργό Οικονομικών και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Β’ 869) η τροποποίηση της υπ. αριθ. 8843 ΕΞ 2020/27-01-2020 υπουργικής απόφασης «Ανάθεση σε πιστοποιημένους...
28 Φεβ 2020

Ανακοίνωση για το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιανουαρίου 2020

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιανουαρίου 2020 θα δημοσιευθεί στις 06-03-2020.
25 Φεβ 2020

Ανακοίνωση για το Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2020

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2020 θα δημοσιευθεί στις 28-02-2020
23 Φεβ 2020

Οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης της ΓΓΠΣΔΔ για το Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκαν

Οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης  για το Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκαν.
20 Φεβ 2020

Δ.Τ.: Ανάρτηση αναμορφωμένων πινάκων για τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων διευθύνσεων Υπουργείου Οικονομικών

Το Συμβούλιο  Επιλογής  Προϊσταμένων του Υπουργείου Οικονομικών  που συστάθηκε με την  υπ΄ αρ. πρωτ.:  2/39502/0004/17-5-2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και...
18 Φεβ 2020

Εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) πρόκειται να πραγματοποιήσει προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της από το Σάββατο...
14 Φεβ 2020

Ανακοίνωση για το προσωρινό Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2020

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού (Προσωρινό) Ιανουαρίου 2020 θα δημοσιευθεί στις 18-02-2020
11 Φεβ 2020

Καταβολή αμοιβής σε πρόσωπα που καταδεικνύουν περιουσιακά στοιχεία Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την υπ’ αριθ. 10756 ΕΞ 2020/29-1-2020 (349 Β’) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής αμοιβής σε πρόσωπα που καταδεικνύουν...
11 Φεβ 2020

Ανακοίνωση διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης για τους Πιστοποιημένους Εκτιμητές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σε συνέχεια της υπ. αριθ. πρωτ.  15452 ΕΞ 2020/07-02-2020 Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:6ΨΒΚΗ – 3Ω6) , από πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους...
31 Ιαν 2020

Ανακοίνωση για το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Δεκεμβρίου 2019

Λόγω Καθυστερήσεων στην υποβολή στοιχείων από τους υποτομείς, το Δελτίο Μηνιαίων στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Δεκεμβρίου 2019 θα δημοσιευθεί στις  5-2-2020 .
23 Ιαν 2020

Εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), πρόκειται να πραγματοποιήσει προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της, από την Παρασκευή...
20 Ιαν 2020

Ανακοίνωση σχετικά με την 2467/10-1-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές

Σε συνέχεια της υπ. αριθ. πρωτ. 2467ΕΞ2020/10-01-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9Δ6ΡΗ-89Β) , από πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο...
31 Δεκ 2019

Ανακοίνωση για το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Νοεμβρίου 2019

Λόγω Καθυστερήσεων στην υποβολή στοιχείων από τους υποτομείς, το Δελτίο Μηνιαίων στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Νοεμβρίου 2019 θα δημοσιευθεί στις 8-1-2020 .