Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


11 Σεπ 2020

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 του Υπουργείου Οικονομικών

Την 16η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από την Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, για την ανάδειξη...
9 Σεπ 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις ογδόντα (80) υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4714/2020 (Α΄148) και προκειμένου να καλύψει τις...
31 Αυγ 2020

Ανακοίνωση για το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιουλίου 2020

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιουλίου 2020 θα δημοσιευθεί στις 03-09-2020
25 Αυγ 2020

B΄ Επαναληπτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας.

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Πρέβεζας διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου, με τους όρουςκαι τις υποχρεώσεις της υπ αρ. 49542 ΕΞΕ2020 /02-07-20 (ΑΔΑ:...
25 Αυγ 2020

Ανακοίνωση για το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιουλίου 2020

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Ιουλίου 2020 θα δημοσιευθεί στις 27-8-2020.
12 Αυγ 2020

Διεξαγωγή κλήρωσης για πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο του Υπ. Οικονομικών

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 88050 ΕΞ 2020/11-08-2020 Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΠΙ7Η-ΒΑΜ) , από πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων...
31 Ιουλ 2020

Ανακοίνωση για το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιουνίου 2020

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιουνίου 2020 θα δημοσιευθεί στις 05-08-2020
17 Ιουλ 2020

Υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στην έκτακτη κλήρωση εγγεγραμμένων στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών κοινωφελών περιουσιών κλπ. του άρθρου 16 ν.4182/2013 του νομού Αττικής

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών ανακοινώνει τη διενέργεια έκτακτης κλήρωσης στις 23/09/2020 για την κατάταξη των προσώπων του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών...
16 Ιουλ 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α΄ Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α΄Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας.
9 Ιουλ 2020

Διακήρυξη Α΄ Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Δ.Υ.Ε.Ε. Νομού Πρέβεζας.

Διακήρυξη Α΄ Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Δ.Υ.Ε.Ε. Νομού Πρέβεζας.
8 Ιουλ 2020

Διακήρυξη Β΄ Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας.

Διακήρυξη Β΄ Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας.
3 Ιουλ 2020

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της ΔΟΥ Πρέβεζας.

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της ΔΟΥ Πρέβεζας.
30 Ιουν 2020

Ανακοίνωση για το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Μαῒου 2020

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Μαῒου 2020 θα δημοσιευθεί στις 03-07-2020
25 Ιουν 2020

Επιλογή Προϊσταμένων Δ/νσεων Δημόσιας Περιουσίας, Κοινωφελών Περιουσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών

Επιλογή Προϊσταμένων Δ/νσεων Δημόσιας Περιουσίας, Κοινωφελών Περιουσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών
15 Ιουν 2020

ΝΕΟ: Επιλογή Προϊσταμένων Επιχειρησιακής Δ/νσης και Α και Β Υποδιευθύνσεων Επιχειρησιακής Δ/νσης ΣΔΟΕ Μακεδονίας.

Επιλογή Προϊσταμένων Επιχειρησιακής Δ/νσης και  Α και Β Υποδιευθύνσεων Επιχειρησιακής Δ/νσης ΣΔΟΕ Μακεδονίας.
12 Ιουν 2020

Επιλογή Προϊσταμένων Α' και Β' Υποδιευθύνσεων Επιχειρησιακής Δ/νσης ΣΔΟΕ Αττικής

Επιλογή Προϊσταμένων Α' και Β' Υποδιευθύνσεων Επιχειρησιακής Δ/νσης ΣΔΟΕ Αττικής
4 Ιουν 2020

Επιλογή Προϊσταμένων Σ.Δ.Ο.Ε.

Επιλογή Προϊσταμένων Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών και Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης .    
29 Μαϊ 2020

Ανακοίνωση για το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Απριλίου 2020

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Απριλίου 2020 θα δημοσιευθεί στις 05-06-2020
27 Μαϊ 2020

Ορθή Επανάληψη της Διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Φιλιππιάδας.

Ορθή Επανάληψη της Διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Φιλιππιάδας.
27 Μαϊ 2020

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της ΔΥΕΕ Νομού Πρέβεζας.

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της ΔΥΕΕ Νομού Πρέβεζας.