Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Επιστροφή

Ορθή Επανάληψη της Διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Φιλιππιάδας.

Ορθή Επανάληψη της Διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Φιλιππιάδας.