Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


2 Ιουν 2023

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 52 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

Την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 1.000 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 7 Ιουνίου 2024. Η...
2 Ιουν 2023

Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Απριλίου 2023

Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Απριλίου 2023 Πίνακας Μεθοδολογίας Μετάβασης Οδηγία 2011_85_ΕΕ Χρονολογικές Σειρές Γενική Κυβέρνηση Χρονολογικές Σειρές Κεντρική...
31 Μαϊ 2023

Ανακοίνωση για το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Απριλίου 2023

Λόγω καθυστερήσεων στην υποβολή στοιχείων από τους υποτομείς, το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Απριλίου 2023 θα δημοσιευθεί στις 2-6-2023.
29 Μαϊ 2023

Διακήρυξη Α΄ Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πάργας

Διακήρυξη Α΄ Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πάργας
29 Μαϊ 2023

Διακήρυξη Α΄ Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας.

Α΄ Επαναληπτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας.
26 Μαϊ 2023

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

Την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 1 Δεκεμβρίου 2023. Η...
26 Μαϊ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο "Κατασκευή εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης"

Σχετικά με την με αριθμό Γ.Α.Κ. /ΕΑΚ/1310/1161/2023 οίκοθεν επαναλήψης συζήτησης της ασκηθείσας στο τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης... Η από 9/5/2023 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η 2237/2022 απόφαση του...
26 Μαϊ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο "κατασκευή Οδικού Άξονα Κεντρικής Ελλάδος (Τ.Κ. Λυγαριάς & Στίρφακας Δήμου Λαμιέων)"

Σχετικά με την κατάθεση, στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας, της από 5.4.2023 Αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΡ. ΒΑΒ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: 27/2023, ΑΡ. ΒΙΒΛ. ΕΦ.: 77/2023) για τον καθορισμό προσωρινής τιμής...
25 Μαϊ 2023

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού τετραμήνου Ιανουαρίου - Απριλίου 2023

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Απριλίου 2023, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού...
25 Μαϊ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 14.11.2023 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΡ. ΒΑΒ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: 10/2023-ΑΡ.ΒΙΒΛ.ΕΦ: 33/2023)

Σχετικά με την κατάθεση, στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας, της από 7.2.2023 Αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΡ. ΒΑΒ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: 10/2023, ΑΡ. ΒΙΒΛ. ΕΦ.: 33/2023) για τον καθορισμό προσωρινής τιμής...
24 Μαϊ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τον προσδιορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης απαλλοτρίωσης για το έργο : «Βελτίωση δρόμου Κατούνα –Λουτράκι»

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας», ο οποίος εδρεύει στην Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 099202692). ΚΑΤΑ Των φερόμενων, στον...
23 Μαϊ 2023

Ειδοποίηση – κλήση του Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με την κατάθεση αίτησης με Γ.Α.Κ. 4262/2023 και Ε.Α.Κ. 614/2023 λόγω απαλλοτρίωσης (άρθρο 7Α παρ. 1 και 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 19 παρ. 4 του Ν. 2882/2001 - Φ.Ε.Κ. 17 Α')

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Περί καταθέσεως από το Ελληνικό Δημόσιο στο Μονομελές Εφετείο Αθήνας αίτησης με την οποία ζητείται να διαταχθεί η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων, κατόχων...
18 Μαϊ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο «Κατασκευή του Α/Δ Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα στο τμήμα Πάτρα-Πύργος-Αλφειός, περιοχή των ΤΚ Νέας Μανωλάδας, Καπελέτου, Κουρτεσίου και Δ.Κ. Βάρδας της Δ.Ε. Βουπρασίας του Δ. Ανδραβίδας – Κυλλήνης»

Ειδοποιούνται οι ανωτέρω ότι την 8-2-2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00. π.μ., συζητείται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πατρών, η αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου με ημερομηνία 6-2-2023 και αριθμό...
17 Μαϊ 2023

Ειδοποίηση-Κλήσης της Περιφέρειας Αττικής με αρ. καταθ. ΓΑΚ 2999/ΕΑΚ 459/31.3.2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  -  ΚΛΗΣΗ   Του ΝΠΔΔ (ΟΤΑ β΄ βαθμού) με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής», που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με Α.Φ.Μ....
15 Μαϊ 2023

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού τετραμήνου Ιανουαρίου - Απριλίου 2023 (προσωρινά στοιχεία)

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Απριλίου 2023, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του...
10 Μαϊ 2023

Σημαντική επιτυχία στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων από ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε.

Σημαντική επιτυχία στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), καθώς και στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης...
10 Μαϊ 2023

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Α.Τ. Πάργας.

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Α.Τ. Πάργας.
10 Μαϊ 2023

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Α.Τ. Καναλλακίου

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Α.Τ. Καναλλακίου
9 Μαϊ 2023

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πάργας.

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πάργας.
9 Μαϊ 2023

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας.