Συχνές ερωτήσεις - Απαντήσεις για το ΚΕ.Δ Συχνές ερωτήσεις - Απαντήσεις για το ΚΕ.Δ

Επιστροφή

Τι είναι ο Οδηγός Υλοποίησης Διαδικτυακών Υπηρεσιών και ποιους σκοπούς εξυπηρετεί;

Ο  Κοινός Οδηγός Υλοποίησης Διαδικτυακών Υπηρεσιών περιλαμβάνει  κοινές / οριζόντιες λειτουργίες για όλες τις διαδικτυακές και απευθύνεται σε Φορείς οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν λογισμικό εξυπηρετητή/πελάτη για να χρησιμοποιήσουν τις διαδικτυακές υπηρεσίες του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ).  Στοχεύει στην υιοθέτηση ενός κοινού τεχνικού προτύπου ανάπτυξης λογισμικού για θέματα που αφορούν π.χ. την αυθεντικοποίηση χρηστών, την ιχνηλασιμότητα των κλήσεων κλπ.