Συχνές ερωτήσεις - Απαντήσεις για το ΚΕ.Δ Συχνές ερωτήσεις - Απαντήσεις για το ΚΕ.Δ

Επιστροφή

Τι δικλείδες ασφαλείας μου παρέχει το Κέντρο Διαλειτουργικότητας;

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας μέσα από τον Κοινό Οδηγό Υλοποίησης Διαδικτυακών Υπηρεσιών, ορίζει προδιαγραφές ως προς:

(α) την Αυθεντικοποίηση Χρηστών,

(β) τον έλεγχο Δικαιωμάτων Πρόσβασης Χρηστών,

(γ) την Υπηρεσία Ιχνηλασιμότητας (Auditing)

(δ) τη Διαχείριση Εξαιρέσεων (Exception Handling) επομένως, εξασφαλίζει την ασφάλεια σε ότι αφορά την πληροφορία που ανταλλάσσεται – μεταφέρεται μεταξύ του ΚΕΔ και των εφαρμογών ή πληροφοριακών συστημάτων των Φορέων.