Συχνές ερωτήσεις - Απαντήσεις για το ΚΕ.Δ Συχνές ερωτήσεις - Απαντήσεις για το ΚΕ.Δ

Επιστροφή

Είμαι πολίτης / Ιδιωτική Επιχείρηση. Μπορώ να αιτηθώ για περισσότερες από μια διαδικτυακές υπηρεσίες;

Οι παρέχομενες από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας διαδικτυακές υπηρεσίες, την παρούσα χρονική στιγμή  παρέχονται αποκλειστικά σε Φορείς του Δημοσίου (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή/και Ιδιωτικού Δικαίου).