Συχνές ερωτήσεις - Απαντήσεις για το ΚΕ.Δ Συχνές ερωτήσεις - Απαντήσεις για το ΚΕ.Δ

Επιστροφή

Είμαι Φορέας του Δημοσίου. Πώς μπορώ να βρω τον ΑΦΜ του Φορέα μου;

Οι κωδικοί TAXISNET για τον ΑΦΜ του Φορέα (και όχι του Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού) χρησιμοποιούνται από τις δ/νσεις Οικονομικού ή/και Διοικητικού. Επιπλέον, οι κωδικοί TAXISNET για τον ΑΦΜ του Φορέα χρησιμοποιούνται από τους διαχειριστές της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο).