Συχνές ερωτήσεις - Απαντήσεις για το ΚΕ.Δ Συχνές ερωτήσεις - Απαντήσεις για το ΚΕ.Δ

Επιστροφή

Είμαι Φορέας του Δημοσίου. Μπορώ να αιτηθώ περισσότερες από μια διαδικτυακές υπηρεσίες;

Ναι, ένας φορέας του Δημοσίου μπορεί να αιτηθεί για περισσότερες από μια διαδικτυακές υπηρεσίες. Για διευκόλυνσή των Φορέων, οι διαδικτυακές υπηρεσίες έχουν ομαδοποιηθεί σε περιοχές με κριτήριο τη συνάφειά τους, λαμβάνοντας υπόψη επίσης τις σχετικές ανάγκες των Φορέων.