Συχνές ερωτήσεις - Απαντήσεις για το ΚΕ.Δ Συχνές ερωτήσεις - Απαντήσεις για το ΚΕ.Δ

Επιστροφή

Είμαι Φορέας του Δημοσίου. Με ποιον τρόπο μπορώ να υποβάλω ένα αίτημα;

Για την υποβολή αιτημάτων από τους ενδιαφερόμενους Φορείς καθώς και τη συνολική εποπτεία της πορείας αυτών έχει αναπτυχθεί η διαδικτυακή εφαρμογή «Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας». Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο σύνδεσμο https://www.gsis.gr/ked