Συχνές ερωτήσεις - Απαντήσεις για το ΚΕ.Δ Συχνές ερωτήσεις - Απαντήσεις για το ΚΕ.Δ

Επιστροφή

Είμαι Φορέας του Δημοσίου και επιθυμώ να λαμβάνω συγκεκριμένα δεδομένα. Τι τροποποιήσεις απαιτεί αυτό στο δικό μου πληροφοριακό σύστημα;

Για τη λήψη δεδομένων ο Φορέας θα πρέπει να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα πελάτη (client application) σύμφωνα με τον Κοινό Οδηγό Υλοποίησης Διαδικτυακών Υπηρεσιών. Επιπρόσθετα θα πρέπει στο πληροφοριακό Σύστημα (ή Εφαρμογή) του φορέα σας , να τηρείται αρχείο ιχνηλασιμότητας των κλήσεων και να είναι σύμφωνο με την Πολιτική Ορθής Χρήσης Διαδικτυακών Υπηρεσιών του ΚΕ.Δ.