Συχνές ερωτήσεις - Απαντήσεις για το ΚΕ.Δ Συχνές ερωτήσεις - Απαντήσεις για το ΚΕ.Δ

Επιστροφή

Είμαι Φορέας του Δημοσίου και αναζητώ συγκεκριμένα δεδομένα. Πώς μπορώ να δω αν δικαιούμαι να λαμβάνω τα δεδομένα;

Κάθε Φορέας του Δημοσίου μπορεί να υποβάλει ένα αίτημα για την παροχή της επιθυμητής υπηρεσίας. Στην  περιγραφή αυτής, γίνεται μνεία σε ποιους Φορείς αυτή απευθύνεται. Επιπρόσθετα, κάθε φορά που υποβάλλεται ένα αίτημα για παροχή στοιχείων διαμέσου μιας διαδικτυακής υπηρεσίας, το εν λόγω αίτημα εξετάζεται από την  καθ΄ ύλην αρμόδια υπηρεσία για το κατά πόσο ο Φορέας δικαιούται να λάβει τα δεδομένα που αιτείται.