Συχνές ερωτήσεις - Απαντήσεις για το ΚΕ.Δ Συχνές ερωτήσεις - Απαντήσεις για το ΚΕ.Δ

Είμαι πολίτης / Ιδιωτική Επιχείρηση. Μπορώ να αιτηθώ για περισσότερες από μια διαδικτυακές υπηρεσίες;

Οι παρέχομενες από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας διαδικτυακές υπηρεσίες, την παρούσα χρονική στιγμή  παρέχονται αποκλειστικά σε Φορείς του Δημοσίου (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή/και Ιδιωτικού...

Είμαι Φορέας του Δημοσίου. Μπορώ να αιτηθώ περισσότερες από μια διαδικτυακές υπηρεσίες;

Ναι, ένας φορέας του Δημοσίου μπορεί να αιτηθεί για περισσότερες από μια διαδικτυακές υπηρεσίες. Για διευκόλυνσή των Φορέων, οι διαδικτυακές υπηρεσίες έχουν ομαδοποιηθεί σε περιοχές με κριτήριο...

Είμαι Φορέας του Δημοσίου. Πώς μπορώ να βρω τον ΑΦΜ του Φορέα μου;

Οι κωδικοί TAXISNET για τον ΑΦΜ του Φορέα (και όχι του Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού) χρησιμοποιούνται από τις δ/νσεις Οικονομικού ή/και Διοικητικού. Επιπλέον, οι κωδικοί TAXISNET για τον ΑΦΜ του...

Είμαι Φορέας του Δημοσίου και επιθυμώ να λαμβάνω συγκεκριμένα δεδομένα. Τι τροποποιήσεις απαιτεί αυτό στο δικό μου πληροφοριακό σύστημα;

Για τη λήψη δεδομένων ο Φορέας θα πρέπει να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα πελάτη (client application) σύμφωνα με τον Κοινό Οδηγό Υλοποίησης Διαδικτυακών Υπηρεσιών. Επιπρόσθετα θα πρέπει στο...

Τι δικλείδες ασφαλείας μου παρέχει το Κέντρο Διαλειτουργικότητας;

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας μέσα από τον Κοινό Οδηγό Υλοποίησης Διαδικτυακών Υπηρεσιών, ορίζει προδιαγραφές ως προς: (α) την Αυθεντικοποίηση Χρηστών, (β) τον έλεγχο Δικαιωμάτων Πρόσβασης...

Είμαι Φορέας του Δημοσίου και αναζητώ συγκεκριμένα δεδομένα. Πώς μπορώ να δω αν δικαιούμαι να λαμβάνω τα δεδομένα;

Κάθε Φορέας του Δημοσίου μπορεί να υποβάλει ένα αίτημα για την παροχή της επιθυμητής υπηρεσίας. Στην  περιγραφή αυτής, γίνεται μνεία σε ποιους Φορείς αυτή απευθύνεται. Επιπρόσθετα, κάθε...

Τι είναι ο Οδηγός Υλοποίησης Διαδικτυακών Υπηρεσιών και ποιους σκοπούς εξυπηρετεί;

Ο  Κοινός Οδηγός Υλοποίησης Διαδικτυακών Υπηρεσιών περιλαμβάνει  κοινές / οριζόντιες λειτουργίες για όλες τις διαδικτυακές και απευθύνεται σε Φορείς οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν...

Είμαι Φορέας του Δημοσίου. Με ποιον τρόπο μπορώ να υποβάλω ένα αίτημα;

Για την υποβολή αιτημάτων από τους ενδιαφερόμενους Φορείς καθώς και τη συνολική εποπτεία της πορείας αυτών έχει αναπτυχθεί η διαδικτυακή εφαρμογή «Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων...

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας για πληροφορίες - παρατηρήσεις;

Για επικοινωνία με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kedg2g@gsis.gr    ή να καλέσετε στο  210 4803172.