Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το ΕΣΥΠ Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το ΕΣΥΠ

Τι είναι το ΕΣΥΠ;

Το Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (ΕΣΥΠ) λειτουργεί παραγωγικά από την 1 η  Μαΐου 2014 με σκοπό την καταχώρηση και παρακολούθηση της εξόφλησης των δαπανών και τελών για τηλεπικοινωνιακές...

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθεί ένας φορέας της Γενικής Κυβέρνησης προκειμένου να καταχωρηθεί στο Μητρώο Φορέων του ΕΣΥΠ;

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι Φορείς περιγράφεται με λεπτομέρεια στην εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΒΙΦΖΗ – 527) που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ.

Είμαι ο οικονομικά υπεύθυνος, ο φορέας μου καταχωρήθηκε επιτυχώς στο Μητρώο Φορέων και εξουσιοδοτήθηκαν οι υπάλληλοι που θα είναι χρήστες της εφαρμογής. Τι κάνω στη συνέχεια;

Από την 1 η  Οκτωβρίου 2014 θα εισάγονται από τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών τα στοιχεία των λογαριασμών (με  ημερομηνία έκδοσης από 1 η  Οκτωβρίου 2014 και μετά)...

Είμαι εξουσιοδοτημένος χρήστης του ΕΣΥΠ από τον φορέα μου. Τι κάνω στη συνέχεια;

Από την 1η Οκτωβρίου 2014,  χρησιμοποιώντας τα προσωπικά μου διαπιστευτήρια TAXISNET  (τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο για την ταυτοποίηση μου και ουδεμία σχέση υπάρχει μεταξύ του ΕΣΥΠ...

Υπάρχουν τηλεπικοινωνιακές παροχές που πρέπει να εξοφλούνται από τον φορέα μου αλλά δεν εκδίδονται στον ΑΦΜ του φορέα μου. Τι πρέπει να κάνω στα πλαίσια του ΕΣΥΠ;

Οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί δεν θα εισάγονται στο ΕΣΥΠ από τους παρόχους και κατά συνέπεια δεν θα μπορούν να εξοφληθούν. Πρέπει να κάνετε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με τον αντίστοιχο πάροχο...