Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα

Επιστροφή

41. Τι συντελεστή πρόσοψης εφαρμόζουμε όταν μία κατοικία ή ένα κατάστημα έχει πρόσοψη σε δύο δρόμους που η απόσταση μεταξύ των οικοδομικών γραμμών και στους δύο δρόμους είναι μικρότερη ή ίση των 6 μέτρων;

Εφαρμόζουμε δύο συντελεστές πρόσοψης. Αφενός τον συντελεστή πρόσοψης ανάλογα με το είδος του ακινήτου που ισχύει στην περίπτωση πρόσοψης αυτού σε δύο δρόμους και αφετέρου τον συντελεστή 0,80 που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που το ακίνητο έχει πρόσοψη σε δρόμο ή σε δρόμους ή σε κοινόχρηστο χώρο που η απόσταση μεταξύ των οικοδομικών γραμμών είναι μικρότερη ή ίση των 6 μέτρων.