Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα

Επιστροφή

32. Πότε εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας;

Για να εφαρμοσθεί ο συντελεστής παλαιότητας θα πρέπει το κτίσμα να είναι πλήρως αποπερατωμένο. Κτίσματα που έχουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θεωρούνται αποπερατωμένα.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Κτίσματα που έχουν παροχή ρεύματος και είναι ημιτελή θεωρούνται ότι βρίσκονται στο στάδιο αποπεράτωσης δαπέδων.