Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα

Επιστροφή

15. Ποια ακίνητα υπολογίζονται με το έντυπο Κ4;

Με το έντυπο Κ4 υπολογίζεται : α) η αξία των κτισμάτων Σταθμών Δημοσίας Χρήσης μετά των παραρτημάτων, παρακολουθημάτων και βοηθητικών χώρων τους, για τα οποία υπάρχει οικοδομική άδεια ειδικού κτιρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών, β) η αξία των κτισμάτων Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών κτιρίων μετά των παραρτημάτων, παρακολουθημάτων και βοηθητικών χώρων τους, για τα οποία υπάρχει οικοδομική άδεια ειδικού κτιρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.