Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για την EAΠ Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για την EAΠ

Επιστροφή

Ποιος θεωρείται παλιός ασφαλισμένος;

Όποιος είναι ασφαλισμένος πριν τις 31-12-1992.