Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για την EAΠ Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για την EAΠ

Επιστροφή

Έχω εγγραφεί σαν εκκαθαριστής αλλά δεν εµφανίζοµαι στο αρχείο του πιστοποιητή μου. Τι συµβαίνει;

Το πιο πιθανό και συνηθισμένο είναι ότι, κατά την καταχώριση των στοιχείων εγγραφής έχει δηλωθεί λάθος Υπουργείο.