Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για την EAΠ Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για την EAΠ

Από ποιά ημερομηνία και μετά θα πρέπει να λειτουργεί η πληρωμή μέσω ΕΑΠ;

Η υποχρέωση αποστολής στοιχείων από τους φορείς με ταυτόχρονη πληρωμή από την ΕΑΠ ανακοινώνεται στην κάθε υπηρεσία ξεχωριστά.

Ποιά η διαδικασία πληρωµής θεωρημένων καταστάσεων;

Οι εκκαθαριστές των Υπουργείων όταν δίνουν θεωρημένες από το Ελεγκτικό αμοιβές, θα τις στέλνουν με εφαρμογή της ΕΑΠ στις ΥΔΕ και στη συνέχεια πιστοποιημένοι χρήστες από τις ΥΔΕ θα τις...

Στα <Δάνεια>, ο κωδικός για Δάνειο ΜΤΠΥ είναι ίδιος με τον κωδικό της κράτησης ΜΤΠΥ; (Το ίδιο ισχύει για τα Δάνεια ΤΕΑΔΥ και Τ.Π.&Δ.;) Ο αριθμός Δανείου είναι υποχρεωτικός;

Όταν πρόκειται για κράτηση ΜΤΠΥ γράφουμε τον κωδικό κράτησης και το ποσό. Όταν πρόκειται για κράτηση δανείου ΜΤΠΥ γράφουμε τον κωδικό κράτησης, το ποσό της δόσης και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ...

Εμείς, δεν έχουμε αυτή τη πληροφορία (δηλαδή τον αριθμό δανείου) και η συλλογή και επεξεργασία τους θα είναι δύσκολη. Τί μπορούμε να κάνουμε;

Όσο αποστέλλετε αρχεία πιλοτικά μπορείτε να βάλετε -1 ή κάποιον άλλο τέτοιο αριθμό ώστε να καταλάβουμε πως είναι δάνεια. Με την ένταξή σας στην ΕΑΠ θα πρέπει να γράψετε τον σωστό αριθμό.

Ποιά είναι τα επόμενα βήματα προετοιμασίας;

Τα επόμενα βήματα είναι: να ετοιμαστείτε τεχνικά για την δημιουργία του αρχείου (προδιαγραφές, εργαλεία κτλ.) συνδεόμενοι στην σελίδα μας htpp://www.gsis.gr/epsp.html    ...

Δεν βρίσκω στη λίστα με τους ΚΑΕ αυτούς που χρησιμοποιούμε στις καταστάσεις μισθοδοσίας μας. Τι πρέπει να κάνω;

Οι ΚΑΕ της λίστας είναι ενδεικτικοί. Μπορείτε να βάλετε αυτούς που χρησιμοποιείτε τώρα.