Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για την διαδικασία των εκλογών της 25.1.2015 Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για την διαδικασία των εκλογών της 25.1.2015

Επιστροφή

Είμαι δικαστικός αντιπρόσωπος και έχω προπληρωθεί από την Τράπεζα Πειραιώς ποιο παράρτημα πρέπει να συμπληρώσω ;

Συμπληρώνετε το έντυπο του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 824/13.1.2015 (ΦΕΚ Β’ 24) μόνο με τα στοιχεία του γραμματέα της εφορευτικής επιτροπής ( βλέπε ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 2 στα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ι, ΙΙ & ΙΙΙ)