Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για την διαδικασία των εκλογών της 20.9.2015 Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για την διαδικασία των εκλογών της 20.9.2015

Επιστροφή

Είμαι μέλος εφορευτικής επιτροπής δικαιούμαι αποζημίωση;

ΟΧΙ,  τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν δικαιούνται αποζημίωση.