Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Επιστροφή

Ποιά μέτρα ασφάλειας πρέπει να ακολουθώ για την ασφαλή χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.;

  • Να μη κοινοποιείτε με κανένα τρόπο τους κωδικούς εισόδου.
  • Να μην καταγράφετε τους κωδικούς σας, αλλά να φροντίζετε να τους απομνημονεύετε.
  • Να μην χρησιμοποιείτε κωδικούς ασφαλείας που εύκολα μπορεί κάποιος να προβλέψει, όπως π.χ. ημερομηνίες γέννησης, ονόματα, τηλέφωνα κλπ. Καλύτερα να δημιουργείτε κωδικούς αλφαριθμητικούς (συνδυασμός γραμμάτων και αριθμών).
  • Να αλλάζετε συχνά τους κωδικούς ασφαλείας σας. Εάν υποψιαστείτε ότι κάποιος τους γνωρίζει, πρέπει να τους αλλάξετε αμέσως.
  • Να μην αποθηκεύετε τους κωδικούς σας στον υπολογιστή, αλλά να τους πληκτρολογείτε κάθε φορά που επιθυμείτε την πρόσβαση σε κάποια υπηρεσία.
  • Να προσέχετε σε ποιούς δικτυακούς τόπους (sites) κάνετε εγγραφή. Όταν κάνετε εγγραφή σε άλλους δικτυακούς τόπους (sites), από αυτόν της Γ.Γ.Π.Σ., είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε διαφορετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address) από αυτήν που έχετε δηλώσει στη Γ.Γ.Π.Σ.
  • Να μην απομακρύνεστε για μεγάλο διάστημα από τη θέση εργασίας σας εφόσον έχετε συνδεθεί με ηλεκτρονική υπηρεσία της Γ.Γ.Π.Σ.
  • Να μην εγκαθιστάτε προγράμματα στον υπολογιστή σας, την ταυτότητα των οποίων δεν είστε σίγουροι ότι γνωρίζετε.