Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Αναβάθμιση των Υπολογιστικών Υποδομών σε TLS 1.2 Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Αναβάθμιση των Υπολογιστικών Υποδομών σε TLS 1.2

Ο συνδυασμός Λειτουργικού Συστήματος και Περιηγητή του υπολογιστή μου δεν υποστηρίζει την αλλαγή. Τι να κάνω;

Για να έχετε πρόσβαση στις εφαρμογές του Υπουργείου Οικονομικών, εφόσον διαπιστώσετε ότι ο συνδυασμός Λειτουργικού Συστήματος και Περιηγητή σας δεν υποστηρίζουν την αλλαγή, θα πρέπει να...

Δεν ξέρω ποιο είναι το λειτουργικό μου σύστημα και ποια η έκδοση του περιηγητή μου.

Παρακαλούμε επισκεφθείτε μια από τις παρακάτω σελίδες για να ελέγξετε τα στοιχεία αυτά: http://www.whatsmybrowser.org/ https://www.whatismybrowser.com/ Σημειώστε τα στοιχεία για το...

Ποιοι συνδυασμοί Λειτουργικού Συστήματος – Περιηγητή (browser) υποστηρίζουν την αναβάθμιση που πραγματοποιήθηκε;

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα. α/α Λειτουργικό Σύστημα / Έκδοση περιηγητή Υποστήριξη TLS 1.2 ...

Γιατί κάνατε αυτή την αλλαγή;

Η υπολογιστική υποδομή του Υπουργείου Οικονομικών έπρεπε να αναβαθμιστεί για να συμμορφωθεί με τις νέες πρακτικές και οδηγίες που ξεκίνησαν να εφαρμόζονται διεθνώς.

Δεν μπορώ να μπω στη σελίδα. Τι να κάνω;

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπολογιστικών υποδομών του Υπουργείου Οικονομικών, έχει αλλάξει ένα πρωτόκολλο internet των σελίδων μας. Το ότι λαμβάνετε αυτό το μήνυμα σημαίνει ότι ο συνδυασμός...