Οικονομικά Στοιχεία - Στοιχεία Δημόσιου Χρέους Οικονομικά Στοιχεία - Στοιχεία Δημόσιου Χρέους

Για περισσότερες πληροφορίες  για  στοιχεία που αφορούν  το δημόσιο χρέος, στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ)  www.pdma.gr