Στατιστικά e-Παραβόλου 2ου τριμήνου 2023

Απρίλιος 2023 | Μάιος 2023  | Ιούνιος 2023

Στατιστικά e-Παραβόλου 1ου τριμήνου 2023

Ιανουάριος 2023| Φεβρουάριος 2023 | Μάρτιος 2023 | 

Στατιστικά e-Παραβόλου 4ου Τριμήνου 2022

Οκτώβριος 2022 | Νοέμβριος 2022 | Δεκέμβριος 2022

Στατιστικά e-Παραβόλου 3ου Τριμήνου 2022

Ιούλιος 2022 | Αύγουστος 2022 | Σεπτέμβριος 2022 |

Στατιστικά e-Παραβόλου 2ου Τριμήνου 2022

Απρίλιος 2022 | Μάιος 2022 | Ιούνιος 2022 | 

Στατιστικά e-Παραβόλου 1ου τριμήνου 2022

Ιανουάριος 2022| Φεβρουάριος 2022 | Μάρτιος 2022 | 

Στατιστικά e-Παραβόλου 4ου τριμήνου 2021

Οκτώβριος 2021 | Νοέμβριος 2021 | Δεκέμβριος 2021 |

Στατιστικά e-Παραβόλου 3ου τριμήνου 2021

Ιούλιος 2021 | Αύγουστος 2021 | Σεπτέμβριος 2021 |

Στατιστικά e-Παραβόλου 2ου τριμήνου 2021

Απρίλιος 2021 | Μάιος 2021 | Ιούνιος 2021 |

Στατιστικά e-Παραβόλου 1ου τριμήνου 2021

Ιανουάριος 2021| Φεβρουάριος 2021 | Μάρτιος 2021   | 

Στατιστικά e-Παραβόλου 4ου τριμήνου 2020

Οκτώβριος 2020 / Νοέμβριος 2020 / Δεκέμβριος 2020

Στατιστικά e-Παραβόλου 3ου τριμήνου 2020

Ιούλιος 2020 | Αύγουστος 2020 | Σεπτέμβριος 2020

Στατιστικά e-Παραβόλου 1ου τριμήνου 2020

Ιανουάριος 2020 / Φεβρουάριος 2020/ Μάρτιος 2020

Συγκριτικά στατιστικά e-παραβόλου 2018 - 2019

Συγκριτικά στατιστικά e-παραβόλου 2018 - 2019

Στατιστικά e-Παραβόλου 4ου τριμήνου 2019

Οκτώβριος 2019 / Νοέμβριος 2019 / Δεκέμβριος 2019

Στατιστικά e-Παραβόλου 3ου τριμήνου 2019

Ιούλιος 2019 / Αύγουστος 2019 / Σεπτέμβριος 2019

Στατιστικά e-Παραβόλου 1ου τριμήνου 2019

Ιανουάριος 2019 / Φεβρουάριος 2019 / Μάρτιος 2019

Στατιστικά e-Παραβόλου 4ου τριμήνου 2018

Οκτώβριος 2018 / Νοέμβριος 2018 / Δεκέμβριος 2018