2023 - Εκτέλεση Προϋπολογισμού (μηνιαίο) και Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (τριμηνιαίο)

 

2022 - Εκτέλεση Προϋπολογισμού (μηνιαίο) και Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (τριμηνιαίο)

 

2021 - Εκτέλεση Προϋπολογισμού (μηνιαίο) και Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (τριμηνιαίο)

 

2020 - Εκτέλεση Προϋπολογισμού (μηνιαίο) και Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (τριμηνιαίο)

 

2019 - Εκτέλεση Προϋπολογισμού (μηνιαίο) και Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (τριμηνιαίο)

 

2018 - Εκτέλεση Προϋπολογισμού (μηνιαίο) και Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (τριμηνιαίο)

 

2017 - Εκτέλεση Προϋπολογισμού (μηνιαίο) και Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (τριμηνιαίο)

 

2016 - Εκτέλεση Προϋπολογισμού (μηνιαίο) και Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (τριμηνιαίο)

 

2015 - Εκτέλεση Προϋπολογισμού (μηνιαίο) και Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (τριμηνιαίο)

 

2014 - Εκτέλεση Προϋπολογισμού (μηνιαίο) και Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (τριμηνιαίο)