Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (Q2 2019)

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουνίου 2019

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαΐου 2019

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Απριλίου 2019

Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (Q1 2019)

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαρτίου 2019

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2019

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2019

Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (Q4 2018)

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2018

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2018

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2018

Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (Q3 2018)

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2018

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Αυγούστου 2018

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουλίου 2018

Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (Q2 2018)

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουνίου 2018

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαΐου 2018

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Απριλίου 2018

Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (Q1 2018)

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαρτίου 2018

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2018

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2018

Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (Q4 2017)

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2017

Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (Q3 2017)

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Αυγούστου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουλίου 2017

Χρέος  Κεντρικής Διοίκησης (Q2 2017)

Εκτέλεση  Προϋπολογισμού Ιουνίου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαΐου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Απριλίου 2017

Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (Q1 2017)

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαρτίου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2017

Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (Q4 2016)

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2016

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2016

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2016

Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (Q3 2016)

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2016

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Αυγούστου 2016

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουλίου 2016

Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (Q2 2016)

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουνίου 2016

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαΐου 2016

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Απριλίου 2016

Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (Q1 2016)

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαρτίου 2016

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2016

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2016

Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (Q4 2015)

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2015

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2015

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2015

Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (Q3 2015)

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2015

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Αυγούστου 2015

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουλίου 2015

Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (Q2 2015)

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουνίου 2015

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαΐου 2015

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Απριλίου 2015

Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (Q1 2015)

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαρτίου 2015

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2015

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2015

Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (Q4 2014)

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2014

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2014

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2014

Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (Q3 2014)

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2014

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Αυγούστου 2014

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουλίου 2014

Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (Q2 2014)

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουνίου 2014

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαΐου 2014

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Απριλίου 2014

Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (Q1 2014)