Επιστροφή

Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων»

Στόχος του σχεδίου νόμου είναι να ρυθμιστεί η αγορά τεχνικών και τυχερών παιγνίων, η οποία λειτουργεί σήμερα χωρίς κανέναν έλεγχο και ρύθμιση, σε βάρος των δημοσίων εσόδων και κυρίως του κοινωνικού συνόλου, με γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και ειδικά των νέων, μέσα από την ένταξη και παρακολούθηση σε νόμιμο πλέον πλαίσιο των διεξαγόμενων παιχνιδιών.


Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων»

Σχέδιο Νόμου

Εισηγητική έκθεση στο Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων»

Εισηγητική έκθεση στο Σχέδιο Νόμου

Ενημερωτικό Σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων»

Ενημερωτικό Σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου