Επιστροφή

Σχέδιο Νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015»

Σχέδιο Νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015»

Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015»

Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου

Πίνακας Τροποποιημένων Διατάξεων

Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στο Σχέδιο Νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015»

Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στο Σχέδιο Νόμου

Ειδική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015»

Ειδική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου

Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων στο Σχέδιο Νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015»