Περιεχόμενο με Προϋπολογισμός 2014

20 Νοε 2015

Απολογισμός, Ισολογισμός και λοιπές χρημ. καταστάσεις 2014

1. Εισηγητική Έκθεση & Σχέδια Νόμου Έτους 2014 ·         Εισηγητική Έκθεση 2014 ·         Σχέδιο Νόμου...
5 Νοε 2014

Κρατικός Προϋπολογισμός 2014

Εισηγητική Έκθεση 2014 Κεντρικές Υπηρεσίες 2014 Περιφερειακές Υπηρεσίες 2014 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 2014 Προσαρτημένοι Προϋπολογισμοί 2014 ...
1 Νοε 2014

Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2014

Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογι​σμού 2014 (pdf)