Περιεχόμενο με Προϋπολογισμός 2013

13 Ιαν 2015

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013

Εισηγητική Εκθεση 2013
21 Νοε 2014

Απολογισμός 2013

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Έσοδα-Έξοδα κατά ΔΟΥ Έσοδα-Έξοδα κατά ΚΑΕ Τακτικός Υπουργείων Τακτικός Αποκεντρωμένων Τακτικός Περιφερειακών Δημόσιες Επενδύσεις
21 Νοε 2014

Ισολογισμός και λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2013

Ισολογισμός και λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2013